Test: Jadwiga i Jagiełło - unia polsko-litewska

Strona 1

Pytanie 1
W którym roku zmarł Kazimierz Wielki?
w 1364 r.
w 1384 r.
w 1389 r.
w 1370 r.
Pytanie 2
Uszereguj królów polskich według kolejności sprawowania rządów.
1
Kazimierz Wielki
2
Ludwik Węgierski
3
Władysław Łokietek
4
Władysław Jagiełło
5
Jadwiga Andegaweńska
Pytanie 3
Ile lat miała Jadwiga, gdy wstąpiła na polski tron?
10 lat
9 lat
12 lat
11 lat
Pytanie 4
Z jakiego kraju wywodziła się dynastia Andegawenów?
z Włoch
z Francji
z Węgier
z Czech
Pytanie 5
Z jakiego regionu świata wywodził się zakon krzyżacki?
z Mekki
z Cypru
z Jerozolimy
z Egiptu
Pytanie 6
Połącz w pary daty z wydarzeniem.
1385
unia w Krewie
1382
śmierć Ludwika Węgierskiego
1386
koronacja Władysława Jagiełły
1399
śmierć Jadwigi Andegaweńskiej
Pytanie 7
Jaki był powód, dla którego Polska zdecydowała się na zawarcie unii z Litwą?
chęć odzyskania Pomorza Gdańskiego
chęć odzyskania Pomorza Zachodniego
Pytanie 8
Jakie miasto było siedzibą Krzyżackiego Wielkiego Mistrza Zakonnego od roku 1309?
Wenecja
Malbork
Chełm
Królewiec
Pytanie 9
Uzupełnij zdanie.
Krzyżaków na ziemie polskie sprowadził w roku
1226
książę
Konrad Mazowiecki
.
Pytanie 10
W którym wieku Władysław Jagiełło został królem Polski?
XII w.
XIII w.
XIV w.
XV w.