Test: Klasa 8, dział 3 - Ameryka Północna i Ameryka Południowa

Strona 1

Pytanie 1
Jak w Amerykach układają się rzeźby terenu?
południkowo
równoleżnikowo
Pytanie 2
Które z gór zaliczymy do gór młodych?
Kordyliery
Andy
Appalachy
Pytanie 3
Na którym kontynencie występuje pampa?
w Ameryce Południowej
w Ameryce Północnej
Pytanie 4
Charakterystyczne dla kontynentów amerykańskich układy niskiego ciśnienia, którym towarzyszą silne wiatry oraz burze nazywamy:
Pytanie 5
Zaznacz zdania prawdziwe.
Największym jeziorem Ameryki Południowej jest Titicaca.
Dorzecze systemu Missisipi-Missouri zajmuje ponad 40% powierzchni Ameryki Północnej.
Kanada znajduje się w strefie klimatów umiarkowanych.
Ciepłe prądy morskie przyczyniają się do zmniejszenia sum opadów atmosferycznych.
Kanion Colca znajduje się w Meksyku.
Najcieplejsze miejsce na Ziemi to Dolina Śmierci w Ameryce Północnej.
Zachodnie wybrzeża obu ameryk znajdują się pod wpływem zimnych prądów morskich.
Najwyższe i najmłodsze pasma górskie występują na zachodzie kontynentów amerykańskich.
Pytanie 6
Zaznacz cechy charakterystyczne dla tornada.
Tornado to kolumna mieszających się mas powietrza. Prędkość wiatru tornada może osiągać
400
km/h. Tornado tworzy lej, którym ciepłe powietrze dostaje się
do góry
a zimne
opada na Ziemię
. Przeciętne tornado w USA ma średnicę
150
m. W Stanach Zjednoczonych odnotowuje się ponad
1000
tornad rocznie, a najwięcej ich występuje w pasie zwanym
Aleją Tornad
, który rozciąga się pomiędzy Teksasem a Dakotą Południową.
Pytanie 7
Przyporządkuj wartości skali EF do skutków tornada.
EF1
zerwane dachy
EF4
całkowite zniszczenia domów, zrównanie ich z ziemią
EF3
uszkodzenia dużych budynków
EF0
uszkodzenia dachów, altan
EF2
wyrwane drzewa z korzeniami
EF5
całkowite zniszczenia nawet najmocniejszych budynków
Pytanie 8
Połącz w pary nazwy cyklonów w zależności od regionu na Ziemi.
zachodni Atlantyk i wschodni Pacyfik
huragan
północno-wschodnie, północne i północno-zachodnie wybrzeża Australii
willy-willy
Morze Arabskie, Zatoka Bengalska, południe Oceanu Indyjskiego
cyklon
północno-zachodni Pacyfik
tajfun
Pytanie 9
Jaką średnicę może osiągać oko cyklonu?
od 500 m do 1,5 km
od 2 do 5 km
od 50 do 100 km
od 20 do 30 km
Pytanie 10
Połącz termin z definicją.
Zambo
potomek Indianina i osoby czarnej
Mulat
potomek osoby białej i osoby czarnej
Metys
potomek Indianina i osoby białej
Pytanie 11
Ludność Ameryki Południowej wynosi:
około 640 mln
około 520 mln
około 385 mln
około 425 mln
Pytanie 12
Ludność Ameryki Północnej wynosi:
około 810 mln
około 580 mln
około 380 mln
około 440 mln