Present Simple vs Present Continuous - Ćwiczenie 2

Ćwiczenie 2: Wybierz odpowiednią formę czasownika dla czasów czasów Present Simple i Present Continous.

20 pytań Strona 1 z 4 aretuza
Dalej
Pozostały 3 strony