Strona 1

Czasy stanisławowskie

Ucz się w skupieniu. Jeszcze skuteczniej i bez reklam.

Memorizer+ to brak reklam, zaawansowany moduł powtórek, tryb quizowy i wiele innych...

Aktywuj
Pytanie 1
W którym roku odbyła się koronacja Stanisława Augusta Poniatowskiego?
1756
1764
1765
1746
Pytanie 2
Uzupełnij zdanie.
Niedługo po koronacji Stanisław August Poniatowski powołał do życia
Szkołę Rycerską
. Uczelnia ta, zlokalizowana w
Warszawie,
kształciła przyszłych urzędników państwowych oraz wojskowych.
Pytanie 3
Kto był nadwornym malarzem Stanisława Augusta Poniatowskiego?
Nicolas de Largillière
Marcello Bacciarelli
Flamand Gaspar van Wittel
Jan Matejko
Pytanie 4
Jakim mianem w europejskiej kulturze określano XVIII wiek?
wiekiem ducha
wiekiem sztuki
wiekiem wojen
wiekiem rozumu
Pytanie 5
Jak długo na polskim tronie zasiadał Stanisław August Poniatowski?
35 lat
24 lata
28 lat
31 lat
Pytanie 6
Osoba lub instytucja opiekująca się i wspierająca materialnie artystów oraz sztukę to:
Pytanie 7
Połącz osobę ze sferą jej aktywności zawodowej.
Adam Naruszewicz
historyk
Marcello Bacciarelli
malarstwo
Stanisław Konarski
literatura
Hugo Kołłątaj
polityka
Pytanie 8
Zaznacz miejsca, w których organizowane były obiady czwartkowe?
restauracja u Fukiera
Belweder
Pałac Kazimierzowski
pałac Na Wodzie
Zamek Królewski

Powiązane tematy

#klasa4 #klasa4historia