Test z Wiedzy o społeczeństwie

Klasa 8, dział 1 - Życie społeczne

Pytanie 1
Czym jest socjalizacja?
Pytanie 2
Kto jest autorem teorii tzw. "piramidy potrzeb"?
Pytanie 3
Połącz normę społeczną z jej definicją.
Pytanie 4
Zaznacz zdania fałszywe dotyczące grup społecznych.
Pytanie 5
Jaka postawa podczas konfliktu w grupie jest najbardziej korzystna?
Pytanie 6
Na czym polega mediacja w sporze?
Dalej