Test

Leki - układ oddechowy

Pytanie 1
Zaznacz zdania prawdziwe:
Roztwór NaCl może wywoływać skurcz oskrzeli u chorych na astmę
Roflumilast jest metaboliozowany przy udziale CYP-450
Przepływ poniżej 5 l/min w prostej masce tlenowej prowadzi do retencji powietrza wydechowego pod maską
Beta-adrenolityki w połączeniu z beta-sympatykomimetykami zmniejszają liczbę zaostrzeń POChP
Pytanie 2
Wybierz prawidłowe połączenie grupa leków/lek-działanie niepożądane
Beta-sympatykomimetyki - hiperkaliemia
Montelukast - zapalenie gardła
Dornaza-𝜶 - reakcje nadwrażliwości
Teofilina - tachykardia, bóle głowy
Pytanie 3
Wybierz prawidłowe połączenie grupa leków/lek-działanie
Omalizumab - wiązanie krążących wolnych IgE
Pochodne gwajakolu - działane bakteriobójcze
Beta-sympatykomimetyki - hamowanie wydzielania mediatorów zapalnych
Bromheksyna - zwiększenie ilości wydzieliny oskrzelowej
Pytanie 4
Wskaż prawdziwe na temat leków mukolitycznych:
Karbocysteina jest przyjmowana doustnie
klasyczne leki mukolityczne "rozrywają" sieci z DNA i filamentów aktyny
leki mukolityczne niedestrukcyjne zmniejszają oddziaływanie ładunków w sieci mucyn
leki mukolityczne można stosować na noc
Pytanie 5
Wskaż zdanie prawdziwe na temat leków przeciwkaszlowych działających ośrodkowo:
Morfinę można stosować wyjątkowo w leczeniu kaszlu w przypadku nowotworów płuc
Działają przeciwzapalnie na błonę śluzową dróg oddechowych
Dekstrometorfan nie hamuje ośrodka oddechowego
Hamują ośrodek oddechowy w pniu mózgu i rdzeniu przedłużonym
Pytanie 6
Lekiem/lekami I rzutu w doraźnym leczeniu ostrego skurczu oskrzeli jest:
Salmeterol
Fenoterol
Indakaterol
Salbutamol podawany wziewnie

Powiązane tematy