Test z Medycyny

Leki - układ oddechowy

Pytanie 1
Zaznacz zdania prawdziwe:
Pytanie 2
Wybierz prawidłowe połączenie grupa leków/lek-działanie niepożądane
Pytanie 3
Wybierz prawidłowe połączenie grupa leków/lek-działanie
Pytanie 4
Wskaż prawdziwe na temat leków mukolitycznych:
Pytanie 5
Wskaż zdanie prawdziwe na temat leków przeciwkaszlowych działających ośrodkowo:
Pytanie 6
Lekiem/lekami I rzutu w doraźnym leczeniu ostrego skurczu oskrzeli jest:
Dalej