Powstanie styczniowe - daty i bitwy

Kiedy wybuchło powstanie styczniowe?
22 stycznia 1863
14 stycznia 1864
13 stycznia 1863
19 stycznia 1864
W którym roku zakończyło się powstanie styczniowe?
1864
1865
1866
1867
Kto kierował Tymczasowym Rządem Narodowym po wybuchu powstania styczniowego?
Stefan Bobrowski
Apollo Korzeniowski
Władysław Jabłonowski
Władysław Cichorski
Kto z niżej wymienionych osób NIE BYŁ dyktatorem powstania styczniowego?
Aleksander Wielopolski
Ludwik Mierosławski
Marian Langiewicz
Romuald Traugutt
Jaka była przyczyna masowego opuszczania oddziałów partyzanckich przez chłopów?
dekret carski o uwłaszczeniu i przyznaniu chłopom na własność użytkowanej przez nich ziemii
brak wiary w zwycięstwo po wielu przegranych potyczkach
spór z Romualdem Trauguttem dotyczący roli chłopów w powstaniu
chłopi nie opuścili do końca oddziałów partyzanckich
Dalej
Pozostały 4 strony