Test z języka polskiego

ANTYK

Pytanie 1
Autor Antygony
Pytanie 2
Brat Antygony
Pytanie 3
Żona Edypa
Pytanie 4
Autor Iliady
Pytanie 5
Homer był njprawdopodobniej
Dalej