Test z lektury szkolnej

Oto jest Kasia - test znajomości lektury

Pytanie 1
Jak ma na imię starszy brat Kasi?
Pytanie 2
Ile lat ma Kasia?
Pytanie 3
Jak ma na imię nowo narodzona siostra Kasi?
Pytanie 4
Po narodzinach młodszej siostry Kasia:
Pytanie 5
Kto pomagał Kasi w odrabianiu lekcji?
Dalej