Test: Klasa 8, dział 1 - II Wojna Światowa

Strona 1

Pytanie 1
Kiedy Wielka Brytania i Francja wypowiedziały wojnę III Rzeszy?
12 września 1939 r.
1 września 1939 r.
3 września 1939 r.
6 września 1939 r.
Pytanie 2
Które polskie miasto stało się pierwszym obiektem bombardowań niemieckiego lotnictwa?
Płock
Wieluń
Konin
Gdynia
Pytanie 3
Połącz w pary bitwy kampanii wrześniowej z datami.
Bitwa pod Mokrą
1 września 1939
Bitwa pod Wizną
7 - 10 września 1939
Bitwa pod Kockiem
2 - 6 października 1939
Bitwa nad Bzurą
9 - 22 września 1939
Pytanie 4
Kto był dowódcą armii "Poznań"?
gen. Tadeusz Kutrzeba
gen. Franciszek Kleeberg
kpt. Władysław Ragins
mjr Henryk Sucharski
Pytanie 5
Kiedy Armia Czerwona wkroczyła na terytorium Polski?
11 września 1939 r.
28 września 1939 r.
6 października 1939 r.
17 września 1939 r.
Pytanie 6
W którym państwie internowano polskie władze po ich ewakuacji?
na Słowacji
na Węgrzech
w ZSRR
w Rumunii