systemy podatkowe

Pytanie 1
Wybierz jednostki, które wchodzą w zakres podmiotowy podatku CIT w Polsce:
Pytanie 2
Spośród jednostek podanych poniżej wybierz te, które są zwolnione z płacenia podatku CIT w Polsce:
Pytanie 3
Wskaż poprawne dokończenie zdania. Metoda zaliczenia proporcjonalnego jest stosowana, gdy
Pytanie 4
Czy w przypadku podatku PIT istnieje wyłączenie z opodatkowania z progresją?
Pytanie 5
Jaka organizacja światowa przygotowuje szablony umów o unikaniu podwójnego opodatkowania?
Dalej