Test: Podstawy chemii analitycznej - egzamin

Strona 1

Pytanie 1
As2S3 jest przykładem osadu
koloidowego
hydrofobowego
mieszanego
Pytanie 2
MgNH4PO4 to przykład osadu
grubokrystalicznego
koloidowego
drobnokrystalicznego
Pytanie 3
Obecność C z sączka powoduje, że w czasie prażenia osad BaSO4 redukuje się do
BaS
BaSO3
BaO
Pytanie 4
Oznaczanie jonów Cl- metodą Wohlarda to przykład miareczkowania
bezpośredniego
odwrotnego
pośredniego
Pytanie 5
Metody Mohra nie stosuje się do oznaczania jonów Cl- w roztworach alkalicznych ze względu na powstawanie
Ag2O
AgO2
AgO
Pytanie 6
W jodometrycznym oznaczaniu jonów ClO- stosunek liczności wydzielanego I2 do liczności oznaczanego składnika wynosi
1:1
1:2
2:1