Test: Układ nerwowy i narządy zmysłów

Strona 1

Pytanie 1
jądra szwu charakteryzują się:
intensywną produkcją serotoniny
Pytanie 2
co przekazuje impuls w jądrze nadskrzyżowaniowym:
Pytanie 3
Komórki poziome Cajala leżą równolegle do powierzchni w warstwie:
zwojowej
ziarnistej wewnętrznej
drobinowej
ziarnistej zewnętrznej
Pytanie 4
Endolimfa (śródchłonka) wydzielana jest przez struktury błędnika:
w prążku naczyniowym przewodu ślimaka i łagiewki
przewód...
kanały półkoliste
ślimaka
Pytanie 5
Błona bębenkowa:
warstwa zewnętrzna zbudowana z tkanki łącznej właściwej o układzie promienistym
wszystkie poprawne
wewnątrz pokryta naskórkiem
oddziela ucho zewnętrzne od wewnętrznego
Pytanie 6
Tunel zewnętrzny Cortiego to:
inaczej schody środkowe ślimaka
kanał między szeregiem komórek zewnętrznych falangowych a innymi podporowymi
wolna przestrzeń między komórkami filarowymi wewnętrznymi
wolna przestrzeń między komórkami brzegowymi prążka naczyniowego
Pytanie 7
Narząd percepcyjny słuchu:
leży na błonie Reissnera w schodach przedsionka
leży na błonie podstawnej w schodach bębenka
znajduje się w środkowym kanale półkolistym
leży na błonie podstawnej przewodu środkowego ślimaka
Pytanie 8
Wskaż prawidłowe stwierdzenie:
Pytanie 9
W oku do struktur, w których nie występują komórki należą:
blaszkę graniczną przednią rogówki
torebka soczewki
wszystkie poprawne
ciało szkliste
Pytanie 10
Wskaż stwierdzenie prawdziwe na temat siatkówki niereceptorowej:
siatkówka niereceptorowa zbudowana jest z dwóch nabłonków
w tęczówce jedynie nabłonek zewnętrzny jest barwnikowy
siatkówka niereceptorowa pokrywa m. in. ciało rzęskowe
Pytanie 11
Włókna nerwowe istoty białej rdzenia kręgowego tworzą drogi:
droga korowo - rdzeniowa to droga motorowa
drogi zstępujące – zaczynają się w pniu mózgu
drogi wstępujące – zaczynają się w jądrach podstawy
Pytanie 12
Wskaż zdanie fałszywe dotyczące istoty czarnej:
część siatkowata składa się z małych wrzecionowatych
komórki nerwowe części zbitej są wielobiegunowe
ilość melaniny w neuronach jest niewielka u noworodków
w chorobie Parkinsona wskutek zmniejszenia stężenia melaniny
Pytanie 13
Neurogeneza w OUN w życiu pozapłodowym
pozwala na powstanie nowych komórek
może zachodzić w korze nowej mózgu
regulowana przez astrocyty neurogleju
Pytanie 14
Neurony jądra szwu:
występują w moście
tworza synapsy chemiczne
syntezują motylinę
są częścią oliwki
Pytanie 15
Białkowym nośnikiem oksytocyny w aksonie jest:
neurofizyna
prokinetycyna 2
oksyntomodulina
neuroglobina
Pytanie 16
Ciało migdałowate charakteryzuje się obecnością:
małych kom pozbawionych ciałek Nissla
wszystkie poprawne
neuronów kolczystych
receptorów opiatowych
Pytanie 17
Do podwzgórza docierają sygnały:
o ciśnieniu krwi z ciała migdałowatego
o temperaturze skóry z tworu siatkowatego
o osmolarności krwie ze struktur okołokomorowych
Pytanie 18
Wytwarzanie osłonek mielinowych w OUN (CNS) u płodów ludzkich rozpoczyna się ok.
4 miesiąca ciąży
2 miesiąca ciąży
w życiu pozapłodowym po 1 roku
8 miesiąca ciąży
Pytanie 19
Synapsy w Hipokampie
w postsynaptycznej błonie występują białka kanałowe Na+ oraz są receptorami glutaminianu
w presynaptycznej błonie występują pęcherzyki z glutaminianem
w presynaptycznej błonie występują białka NMDA
Pytanie 20
Jaki % objętości ludzkiej kory mózgu stanowi kora nowa?
10%
20%
.90-95%
.50%

Powiązane tematy