Test: Proces uchwalania ustawy - ułóż w odpowiedniej kolejności

1 pytań WOS Anna Sosnowska
Proces uchwalania ustawy - ułóż w odpowiedniej kolejności

Materiał przeznaczony do uczniów klas VIII szkół podstawowych ; przedmiot - wiedza o społeczeństwie.