Test: Dekameron

Strona 1

Pytanie 1
Co według narratora jest głównym powodem stworzenia utworu?
miłość
zazdrość
chęć pomocy
współczucie
Pytanie 2
Motyw szczęśliwego i beztroskiego życia to:
Pytanie 3
Co determinuje imiona nadane bohaterom w utworze?
lokalizacja akcji
estetyka
znaczenie
kompozycja
Pytanie 4
Przed czym ukrywają sie bohaterowie utworu?
przed prześladowaniami
przed wojną
przed zarazą
Pytanie 5
W którym roku dzieje się akcja Dekameronu?
1492
1411
1348
1385
Pytanie 6
W jakim mieście zaczyna się akcja utworu?