Test: Powtórzenie działu V Świat i Europa.

11 pytań WOS J.M.