Statystyka Egz

Pytanie 1
B7. Doświadczenia Bernulliego to ciągi identycznych doświadczeń spełniających następujące warunki
Pytanie 2
B6. które z poniższych stwierdzeń są prawdziwe
Pytanie 3
B5. Które z poniższych stwierdzeń są prawdziwe
Pytanie 4
B4. Które z poniższych stwierdzę są prawdziwe
Pytanie 5
B3. Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe
Dalej