Test z Historii

Daty 03 - Najważniejsze daty średniowiecza (małe tablice)

Pytanie 1
Obalenie Romulusa Augustulusa, ostatniego cesarza zachodniorzymskiego
Pytanie 2
Przyjęcie chrztu przez Chlodwiga, króla Franków
Pytanie 3
Panowanie Justyniana Wielkiego i okres potęgi Bizancjum
Pytanie 4
Ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny
Pytanie 5
Zwycięstwo Karola Młota pod Poitiers - zatrzymanie ekspansji arabskiej w Europie
Dalej