ADSK3

Pytanie 1
W sieci Ethernet 100Base-FX medium transmisyjnym jest kabel
Pytanie 2
Główny rekord rozruchowy dysku twardego komputera to:
Pytanie 3
Wskaż błędne zdanie wśród zdań odnoszących się do reguł korzystania z argumentów wywołania skryptów systemowych w Linuksie:
Pytanie 4
Który opis funkcji katalogów linuksa jest nieprawdziwy?
Pytanie 5
Który z podanych niżej adresów jest w tej samej podsieci co adres 10.72.127.15/11:
Dalej