ADSK2

Pytanie 1
Który z podanych w notacji adresów IPv4 jest adresem (pod)sieci?
Pytanie 2
Komputer o adresie IP 192.168.5.165 z maską podsieci 255.255.255.192 pracuje w sieci o adresie:
Pytanie 3
Adres IP 208.99.255.134 należy do adresów:
Pytanie 4
Urządzenie które łączy segmenty sieci i przekazuje ramki między segmentami tej sieci z doborem portu urządzenia, do którego są przekazywane poszczególne ramki, to:
Pytanie 5
Adresem rozgłoszeniowym sieci w której pracuje host o adresie IP 192.120.252.32 i masce podsieci 255.255.255.192 jest:
Dalej