ADSK

Pytanie 1
Polecenie: cd $HOME w Linuksie:
Pytanie 2
Który z podanych niżej adresów jest w takiej samej podsieci co adres 10.62.127.15/11:
Pytanie 3
Zaznacz ten z poniższych adresów, który jest adresem hosta w dowolnej podsieci o masce 255.255.255.252 podanego numeru IP:
Pytanie 4
Które z podanych protokołów działają w oparciu o protokół TCP?
Pytanie 5
Który z podanych terminów NIE określa metryki protokołu trasowania?
Dalej