Test z języka polskiego

Przydawka - ćwiczenia

Pytanie 1
Na jakie pytanie odpowiada przydawka?
Pytanie 2
Czy rzeczownik może być przydawką?
Pytanie 3
Zaznacz zestawy, w których występuje przydawka.
Pytanie 4
Zaznacz przydawkę przymiotną dzierżawczą
Pytanie 5
"Telefon ojca" to przykład przydawki:
Pytanie 6
"kubeł do śmieci" to przykład przydawki:
Dalej