Test z lektury szkolnej

Bracia Lwie Serce

Pytanie 1
Który z braci jest Chory?
Pytanie 2
Pytanie 3
W jaki sposób zginął Jonatan?
Pytanie 4
Jak nazywała się kraina po drugiej stronie gwiazd?
Pytanie 5
Jak miała na imię królowa gołębi?
Dalej