Test: Starożytna Mezopotamia

Strona 1

Pytanie 1
Zaznacz wszystkie produkty rolne, które uprawiano na terenie Mezopotamii.
proso
oliwki
żyto
jęczmień
winogrona
daktyle
pszenica
Pytanie 2
Kiedy rozwinęła się najstarsza znana cywilizacja?
W III. i II. tysiącleciu p.n.e
W II. i I. tysiącleciu p.n.e.
W IV. i III. tysiącleciu p.n.e
Pytanie 3
Jak nazywała się najstarsza cywilizacja?
Akadyjczycy
Babilończycy
Sumerowie
Pytanie 4
Jak nazywała się świątynia, stanowiąca centralny punkt sumeryjskich miast?
zikuraat
zikurat
zikkurat
Pytanie 5
W którym wieku Sumerowie zostali podporządkowani Imperium Akadyjskiemu?
w poł. XXIII w. p.n.e.
w poł. XXV w. p.n.e.
w poł. XXII w p.n.e.
w poł. XXIV w. p.n.e.
Pytanie 6
Jak nazywał się władca, któremu przypisuje się powstanie państwa akadyjskiego?
Sargon Wielki
Sargon Potężny
Sargon Srogi