Strona 1

Starożytna Mezopotamia

Pytanie 1
Zaznacz wszystkie produkty rolne, które uprawiano na terenie Mezopotamii.
oliwki
winogrona
proso
pszenica
żyto
jęczmień
daktyle
Pytanie 2
Kiedy rozwinęła się najstarsza znana cywilizacja?
W IV. i III. tysiącleciu p.n.e
W III. i II. tysiącleciu p.n.e
W II. i I. tysiącleciu p.n.e.
Pytanie 3
Jak nazywała się najstarsza cywilizacja?
Sumerowie
Akadyjczycy
Babilończycy
Pytanie 4
Jak nazywała się świątynia, stanowiąca centralny punkt sumeryjskich miast?
zikkurat
zikurat
zikuraat
Pytanie 5
W którym wieku Sumerowie zostali podporządkowani Imperium Akadyjskiemu?
w poł. XXIV w. p.n.e.
w poł. XXII w p.n.e.
w poł. XXIII w. p.n.e.
w poł. XXV w. p.n.e.
Pytanie 6
Jak nazywał się władca, któremu przypisuje się powstanie państwa akadyjskiego?
Sargon Srogi
Sargon Wielki
Sargon Potężny
Pytanie 7
Które miasto Mezopotamii zaczęło odgrywać najważniejszą rolę po upadku Imperium Akadyjskiego?
Babilon
Uruk
Ur
Lagasz
Pytanie 8
Czy Sumerowie stworzyli jedno państwo?
Nie
Tak