Pytania i odpowiedzi

Starożytna Mezopotamia

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Poziom podstawowy. Pytania z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Okres rozwoju cywilizacji na Bliskim Wschodzie. Miasta Mezopotamii.
Ilość pytań: 20 Rozwiązywany: 10751 razy
Pytanie 1
Zaznacz wszystkie produkty rolne, które uprawiano na terenie Mezopotamii.
jęczmień
pszenica
proso
daktyle
oliwki
Pytanie 2
Kiedy rozwinęła się najstarsza znana cywilizacja?
W IV. i III. tysiącleciu p.n.e
Pytanie 3
Jak nazywała się najstarsza cywilizacja?
Sumerowie
Pytanie 4
Jak nazywała się świątynia, stanowiąca centralny punkt sumeryjskich miast?
zikkurat
Pytanie 5
W którym wieku Sumerowie zostali podporządkowani Imperium Akadyjskiemu?
w poł. XXIV w. p.n.e.
Pytanie 6
Jak nazywał się władca, któremu przypisuje się powstanie państwa akadyjskiego?
Sargon Wielki
Pytanie 7
Które miasto Mezopotamii zaczęło odgrywać najważniejszą rolę po upadku Imperium Akadyjskiego?
Babilon
Pytanie 8
Czy Sumerowie stworzyli jedno państwo?
Nie
Pytanie 9
Jak nazywał się władca, który rozkazał stworzyć kodeks zawierający wszystkie obowiązujące prawa?
Hammurabi
Pytanie 10
Która grupa społeczna stanowiła najliczniejszą część populacji Mezopotamii?
wolni obywatele
Pytanie 11
Połącz w pary bóstwa z rejonem Mezopotamii
Isztar
Imperium Akadyjskie
Marduk
Babilon
Aszur
Asyria
Anu
Uruk
Enlil
Nippur
Pytanie 12
Połącz bóstwo z jego "domeną".
Tammuz
przyroda i wegetacja
Nergal
świat podziemny
Ninurta
wojna
Pytanie 13
Zaznacz wynalazki, które wynaleziono w Mezopotamii.
pismo
koło
koło garncarskie
Pytanie 14
Czym/kim był Etemenanki?
Największym babilońskim zikkuratem
Pytanie 15
Uzupełnij tekst.
Religia Mezopotamii miała charakter
politeistyczny
.
Pytanie 16
Kalendarz sumeryjski był oparty na cyklu:
księżycowym
Pytanie 17
Uzupełnij zdanie
Babilonia została podbita przez
perskiego
króla Cyrusa II
w
539
r. p.n.e.
Pytanie 18
Brama Isztar znajdowała się w:
Babilonie
Pytanie 19
Zaznacz zdania prawdziwe.
Pismo klinowe zostało zastąpione pismem ideograficznym.
Fałsz
Sumeryjski rok liczył sobie 354 dni.
Prawda
Sztandar z Ur był utkany ze złotych nici.
Fałsz
Pytanie 20
W jakich latach żył Hammurabi?
~1810-1750 p.n.e.