Pytania i odpowiedzi

Starożytna Mezopotamia

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Poziom podstawowy. Pytania z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Okres rozwoju cywilizacji na Bliskim Wschodzie. Miasta Mezopotamii.
Ilość pytań: 15 Rozwiązywany: 2441 razy
Pytanie 1
Zaznacz wszystkie produkty rolne, które uprawiano na terenie Mezopotamii.
jęczmień
pszenica
proso
daktyle
oliwki
Pytanie 2
Kiedy rozwinęła się najstarsza znana cywilizacja?
W IV. i III. tysiącleciu p.n.e
Pytanie 3
Jak nazywała się najstarsza cywilizacja?
Sumerowie
Pytanie 4
Jak nazywała się świątynia, stanowiąca centralny punkt sumeryjskich miast?
zikkurat
Pytanie 5
W którym wieku Sumerowie zostali podporządkowani Imperium Akadyjskiemu?
w poł. XXIV w. p.n.e.
Pytanie 6
Jak nazywał się władca, któremu przypisuje się powstanie państwa akadyjskiego?
Sargon Wielki
Pytanie 7
Które miasto Mezopotamii zaczęło odgrywać najważniejszą rolę po upadku Imperium Akadyjskiego?
Babilon
Pytanie 8
Czy Sumerowie stworzyli jedno państwo?
Nie
Pytanie 9
Jak nazywał się władca, który rozkazał stworzyć kodeks zawierający wszystkie obowiązujące prawa?
Hammurabi
Pytanie 10
Która grupa społeczna stanowiła najliczniejszą część populacji Mezopotamii?
wolni obywatele
Pytanie 11
Połącz w pary bóstwa z rejonem Mezopotamii
Isztar
Imperium Akadyjskie
Marduk
Babilon
Aszur
Asyria
Anu
Uruk
Enlil
Nippur
Pytanie 12
Połącz bóstwo z jego "domeną".
Tammuz
przyroda i wegetacja
Nergal
świat podziemny
Ninurta
wojna
Pytanie 13
Zaznacz wynalazki, które wynaleziono w Mezopotamii.
pismo
koło
koło garncarskie
Pytanie 14
Czym/kim był Etemenanki?
Największym babilońskim zikkuratem.
Pytanie 15
Religia Mezopotamii miała charakter..?
politeistyczny.