Fiszki

Starożytna Mezopotamia

Test w formie fiszek Poziom podstawowy. Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Okres rozwoju cywilizacji na Bliskim Wschodzie. Miasta Mezopotamii.
Ilość pytań: 15 Rozwiązywany: 2584 razy
Zaznacz wszystkie produkty rolne, które uprawiano na terenie Mezopotamii.
pszenica
oliwki
proso
żyto
winogrona
jęczmień
daktyle
pszenica
oliwki
proso
jęczmień
daktyle
Kiedy rozwinęła się najstarsza znana cywilizacja?
W II. i I. tysiącleciu p.n.e.
W IV. i III. tysiącleciu p.n.e
W III. i II. tysiącleciu p.n.e
W IV. i III. tysiącleciu p.n.e
Jak nazywała się najstarsza cywilizacja?
Sumerowie
Akadyjczycy
Babilończycy
Sumerowie
Jak nazywała się świątynia, stanowiąca centralny punkt sumeryjskich miast?
zikuraat
zikurat
zikkurat
zikkurat
W którym wieku Sumerowie zostali podporządkowani Imperium Akadyjskiemu?
w poł. XXIII w. p.n.e.
w poł. XXII w p.n.e.
w poł. XXV w. p.n.e.
w poł. XXIV w. p.n.e.
w poł. XXIV w. p.n.e.
Jak nazywał się władca, któremu przypisuje się powstanie państwa akadyjskiego?
Sargon Potężny
Sargon Wielki
Sargon Srogi
Sargon Wielki
Które miasto Mezopotamii zaczęło odgrywać najważniejszą rolę po upadku Imperium Akadyjskiego?
Lagasz
Uruk
Babilon
Ur
Babilon
Czy Sumerowie stworzyli jedno państwo?
Tak
Nie
Nie
Jak nazywał się władca, który rozkazał stworzyć kodeks zawierający wszystkie obowiązujące prawa?
Asurbanipal
Hammurabi
Sargon
Hammurabi
Która grupa społeczna stanowiła najliczniejszą część populacji Mezopotamii?
wolni obywatele
"ludzie królewscy"
niewolnicy
wolni obywatele
Połącz w pary bóstwa z rejonem Mezopotamii
Isztar
Imperium Akadyjskie
Marduk
Babilon
Aszur
Asyria
Anu
Uruk
Enlil
Nippur
Połącz bóstwo z jego "domeną".
Tammuz
przyroda i wegetacja
Nergal
świat podziemny
Ninurta
wojna
Zaznacz wynalazki, które wynaleziono w Mezopotamii.
koło
liczydło
akwedukt
koło garncarskie
pismo
koło
koło garncarskie
pismo
Czym/kim był Etemenanki?
Ostatnim władcą Babilonu.
Największym babilońskim zikkuratem.
Bóstwem.
Najwyższym Kapłanem Sumerów.
Największym babilońskim zikkuratem.
Religia Mezopotamii miała charakter..?
monoteistyczny.
politeistyczny.
politeistyczny.