Fiszki

Starożytna Mezopotamia

Test w formie fiszek Poziom podstawowy. Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Okres rozwoju cywilizacji na Bliskim Wschodzie. Miasta Mezopotamii.
Ilość pytań: 20 Rozwiązywany: 10463 razy
Zaznacz wszystkie produkty rolne, które uprawiano na terenie Mezopotamii.
pszenica
winogrona
daktyle
żyto
oliwki
proso
jęczmień
pszenica
daktyle
oliwki
proso
jęczmień
Kiedy rozwinęła się najstarsza znana cywilizacja?
W III. i II. tysiącleciu p.n.e
W II. i I. tysiącleciu p.n.e.
W IV. i III. tysiącleciu p.n.e
W IV. i III. tysiącleciu p.n.e
Jak nazywała się najstarsza cywilizacja?
Babilończycy
Sumerowie
Akadyjczycy
Sumerowie
Jak nazywała się świątynia, stanowiąca centralny punkt sumeryjskich miast?
zikurat
zikuraat
zikkurat
zikkurat
W którym wieku Sumerowie zostali podporządkowani Imperium Akadyjskiemu?
w poł. XXII w p.n.e.
w poł. XXV w. p.n.e.
w poł. XXIV w. p.n.e.
w poł. XXIII w. p.n.e.
w poł. XXIV w. p.n.e.
Jak nazywał się władca, któremu przypisuje się powstanie państwa akadyjskiego?
Sargon Potężny
Sargon Wielki
Sargon Srogi
Sargon Wielki
Które miasto Mezopotamii zaczęło odgrywać najważniejszą rolę po upadku Imperium Akadyjskiego?
Lagasz
Babilon
Uruk
Ur
Babilon
Czy Sumerowie stworzyli jedno państwo?
Nie
Tak
Nie
Jak nazywał się władca, który rozkazał stworzyć kodeks zawierający wszystkie obowiązujące prawa?
Hammurabi
Asurbanipal
Sargon
Hammurabi
Która grupa społeczna stanowiła najliczniejszą część populacji Mezopotamii?
"ludzie królewscy"
niewolnicy
wolni obywatele
wolni obywatele
Połącz w pary bóstwa z rejonem Mezopotamii
Isztar
Imperium Akadyjskie
Marduk
Babilon
Aszur
Asyria
Anu
Uruk
Enlil
Nippur
Połącz bóstwo z jego "domeną".
Tammuz
przyroda i wegetacja
Nergal
świat podziemny
Ninurta
wojna
Zaznacz wynalazki, które wynaleziono w Mezopotamii.
liczydło
koło garncarskie
pismo
akwedukt
koło
koło garncarskie
pismo
koło
Czym/kim był Etemenanki?
Największym babilońskim zikkuratem
Ostatnim władcą Babilonu
Bóstwem
Najwyższym Kapłanem Sumerów
Największym babilońskim zikkuratem
Uzupełnij tekst.
Religia Mezopotamii miała charakter
. . . . . . . .
.
Religia Mezopotamii miała charakter politeistyczny.
Kalendarz sumeryjski był oparty na cyklu:
księżycowym
słonecznym
księżycowym
Uzupełnij zdanie
Babilonia została podbita przez
. . . . . . . .
. . . . . . . .
w
. . . . . . . .
r. p.n.e.
Babilonia została podbita przez perskiego króla Cyrusa II w 539 r. p.n.e.
Brama Isztar znajdowała się w:
Niniwie
Ur
Babilonie
Aszurze
Babilonie
Zaznacz zdania prawdziwe.
1. Pismo klinowe zostało zastąpione pismem ideograficznym.
2. Sumeryjski rok liczył sobie 354 dni.
3. Sztandar z Ur był utkany ze złotych nici.
1. Sumeryjski rok liczył sobie 354 dni.
W jakich latach żył Hammurabi?
~1810-1750 p.n.e.
~1910-1850 p.n.e.
~1950-1890 p.n.e.
~1850-1790 p.n.e.
~1810-1750 p.n.e.