Fiszki

Starożytna Mezopotamia

Test w formie fiszek Poziom podstawowy. Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Okres rozwoju cywilizacji na Bliskim Wschodzie. Miasta Mezopotamii.
Ilość pytań: 20 Rozwiązywany: 10755 razy
Zaznacz wszystkie produkty rolne, które uprawiano na terenie Mezopotamii.
winogrona
proso
oliwki
pszenica
daktyle
żyto
jęczmień
proso
oliwki
pszenica
daktyle
jęczmień
Kiedy rozwinęła się najstarsza znana cywilizacja?
W III. i II. tysiącleciu p.n.e
W IV. i III. tysiącleciu p.n.e
W II. i I. tysiącleciu p.n.e.
W IV. i III. tysiącleciu p.n.e
Jak nazywała się najstarsza cywilizacja?
Akadyjczycy
Babilończycy
Sumerowie
Sumerowie
Jak nazywała się świątynia, stanowiąca centralny punkt sumeryjskich miast?
zikurat
zikuraat
zikkurat
zikkurat
W którym wieku Sumerowie zostali podporządkowani Imperium Akadyjskiemu?
w poł. XXV w. p.n.e.
w poł. XXII w p.n.e.
w poł. XXIII w. p.n.e.
w poł. XXIV w. p.n.e.
w poł. XXIV w. p.n.e.
Jak nazywał się władca, któremu przypisuje się powstanie państwa akadyjskiego?
Sargon Wielki
Sargon Srogi
Sargon Potężny
Sargon Wielki
Które miasto Mezopotamii zaczęło odgrywać najważniejszą rolę po upadku Imperium Akadyjskiego?
Babilon
Uruk
Lagasz
Ur
Babilon
Czy Sumerowie stworzyli jedno państwo?
Tak
Nie
Nie
Jak nazywał się władca, który rozkazał stworzyć kodeks zawierający wszystkie obowiązujące prawa?
Sargon
Hammurabi
Asurbanipal
Hammurabi
Która grupa społeczna stanowiła najliczniejszą część populacji Mezopotamii?
"ludzie królewscy"
niewolnicy
wolni obywatele
wolni obywatele
Połącz w pary bóstwa z rejonem Mezopotamii
Isztar
Marduk
Aszur
Anu
Enlil
Imperium Akadyjskie
Babilon
Asyria
Uruk
Nippur
Isztar
Imperium Akadyjskie
Marduk
Babilon
Aszur
Asyria
Anu
Uruk
Enlil
Nippur
Połącz bóstwo z jego "domeną".
Tammuz
Nergal
Ninurta
przyroda i wegetacja
świat podziemny
wojna
Tammuz
przyroda i wegetacja
Nergal
świat podziemny
Ninurta
wojna
Zaznacz wynalazki, które wynaleziono w Mezopotamii.
koło garncarskie
liczydło
akwedukt
pismo
koło
koło garncarskie
pismo
koło
Czym/kim był Etemenanki?
Największym babilońskim zikkuratem
Ostatnim władcą Babilonu
Najwyższym Kapłanem Sumerów
Bóstwem
Największym babilońskim zikkuratem
Uzupełnij tekst.
Religia Mezopotamii miała charakter
. . . . . . . .
.
Religia Mezopotamii miała charakter politeistyczny.
Kalendarz sumeryjski był oparty na cyklu:
księżycowym
słonecznym
księżycowym
Uzupełnij zdanie
Babilonia została podbita przez
. . . . . . . .
. . . . . . . .
w
. . . . . . . .
r. p.n.e.
Babilonia została podbita przez perskiego króla Cyrusa II w 539 r. p.n.e.
Brama Isztar znajdowała się w:
Niniwie
Ur
Aszurze
Babilonie
Babilonie
Zaznacz zdania prawdziwe.
1. Pismo klinowe zostało zastąpione pismem ideograficznym.
2. Sumeryjski rok liczył sobie 354 dni.
3. Sztandar z Ur był utkany ze złotych nici.
1. Sumeryjski rok liczył sobie 354 dni.
W jakich latach żył Hammurabi?
~1910-1850 p.n.e.
~1810-1750 p.n.e.
~1850-1790 p.n.e.
~1950-1890 p.n.e.
~1810-1750 p.n.e.