Test

Klasa 7, dział 5 - Układ oddechowy

Pytanie 1
Który z elementów układu oddechowego zapobiega dostawaniu się pożywienia do dróg oddechowych?
głośnia
nagłośnia
struny głosowe
nozdrza tylne
Pytanie 2
Ilu płatowe jest płuco lewe?
4
3
2
1
Pytanie 3
Jaką funkcję pełni układ oddechowy?
pobiera tlen i wydala dwutlenek węgla
pobiera azot i wydala dwutlenek azotu
pobiera dwutlenek węgla i wydala tlen
Pytanie 4
Jaką rolę pełni jama nosowa?
ogrzewa i nawilża powietrze
ogrzewa i osusza powietrze
pobiera tlen
chroni układ oddechowy przed drobnoustrojami
Pytanie 5
Co tworzy płuca?
oskrzela
krtań
tchawica
oskrzeliki
pęcherzyki płucne
Pytanie 6
Płuca są narządem:
parzystym
nieparzystym