Test z Biologii

Klasa 7, dział 5 - Układ oddechowy

Pytanie 1
Który z elementów układu oddechowego zapobiega dostawaniu się pożywienia do dróg oddechowych?
Pytanie 2
Ilu płatowe jest płuco lewe?
Pytanie 3
Jaką funkcję pełni układ oddechowy?
Pytanie 4
Jaką rolę pełni jama nosowa?
Pytanie 5
Co tworzy płuca?
Pytanie 6
Płuca są narządem:
Dalej