Test

Klasa 7, dział 2 - Aparat ruchu

Pytanie 1
Uzupełnij zdanie dotyczące aparatu ruchu.
Aparat ruchu dzielimy na części: czynną i bierną. Do części biernej zaliczamy układ
szkieletowy
a do części czynnej układ
mięśniowy
.
Pytanie 2
Jakie funkcje pełni układ mięśniowy.
nadaje organizmowi kształt
wytwarza ciepło
wytwarza komórki krwi
gromadzi substancje mineralne
utrzymuje prawidłową postawę
Pytanie 3
Które elementy wchodzą w skład szkieletu osiowego?
miednica
kręgosłup
klatka piersiowa
czaszka
obojczyki
Pytanie 4
Która kość w układzie szkieletowym człowieka jest najdłuższa?
udowa
ramienna
strzałkowa
piszczelowa
Pytanie 5
Jakie rodzaje kości wyróżniamy?
kości krótkie
kości symetryczne
kości różnokształtne
kości obłe
kości płaskie
kości długie
Pytanie 6
Zaznacz zdania prawdziwe.
U osób dorosłych wyróżniamy trzy rodzaje szpiku kostnego.
Związki mineralne wchodzące w skład substancji międzykomórkowej w kościach to wapń i fosfor.
Powierzchnię kości pokrywa tkanka kostna zbita.
Ludzki szkielet składa się z 218 kości.
Tkanka chrzęstna nie zawiera w sobie związków mineralnych.
Związki organiczne wchodzące w skład substancji międzykomórkowej w kościach to cukry i tłuszcze.

Powiązane tematy

#biologia #klasa7 #klasa7biologia