UPG MISIACZEK

UPG

86 pytań Strona 1 marta.krawiec@poczta.onet.pl
Traktat z Lizbony obowiązuje od
1.12.2008
1.12.2009
1.12.2010
Polska wstąpiła do UE w
1.05.2004
1.05.2005
1.05.2006
Traktat Rzymski
1999
1967
1957
Na mocy traktatu rzymskiego powstały
EWG i EURATOM.
UE
EWG
Traktat paryski
1951
1952
1955
Dalej
Pozostało 17 stron