fip2

babababa

20 pytań Strona 1 kajks
Wzrost ryzyka finansowego wywołany zwiększeniem ilości zaciągniętego przez spółkę długu zwiększa ekspozycję na ryzyko rynkowe
P
F
Przy pomocy indeksu zyskowności można stworzyć poprawny ranking projektów inwestycyjnych pod warunkiem, że projekty uruchamia się w całości
P
F
Npv pokazuje o ile zwiększy się fundamentalna wartość spółki już w momencie uruchomienia projektu inwestycyjnego
P
F
W modelu millera-orra zwiększenie kosztów transakcyjnych oznacza, że spółka będzie utrzymywać większe zasoby gotówki na rachunku bankowym
P
F
Operacyjny poziom kapitału pracującego netto to różnica między zobowiązaniami bieżącymi i aktywami obrotowymi
P
F
Dalej
Pozostały 3 strony