John Lennon

Test: John Lennon

jak dużo o nim wiesz?

10 pytań Biografia ortth

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Quizu, Testu z odpowiedziami, Powtórzenia lub Fiszek.
Możesz też wyświetlić pytania zawarte w teście.