FiP egzamin

Jeżeli stopa podatku wynosi 30% odpis amortyzacyjny 10 000, a koszt kapitału 10% to tarcza amortyzacyjna wyniesie 3000.
PRAWDA
FAŁSZ
Wartość zobowiązań handlowych powoduje spadek przepływu pieniężnego
FAŁSZ
PRAWDA
Amortyzacja przyspieszona jest kosztem zmiennym
FAŁSZ
PRAWDA
1. NOPAT jest zawsze rowny zyskowi netto
PRAWDA
FAŁSZ
Dyrektor finansowy, który przeszacowuje wymaganą stopę zwrotu z projektu inwestycyjnego będzie odrzucał projekty, które mogą zwiększyć wartość firmy
PRAWDA
FAŁSZ
Dalej
Pozostało 19 stron