nosologia2k15

1. Zaburzenia czynnościowe głosu na podłożu psychogennym to:
phononeuroza
phonoponoza
dysfonia porażenna
wszystkie
2. Zaburzenie artykulacji w następstwie obwodowego uszkodzenia narządu artykulacyjnego to:
dyslaila
dysfagia
dysatria
dysglosia
3. Jeżeli podczas artykulacji samogłosek ustnych odległość między tylną powierzchnią podniebienia, a tylną ścianą gardła przekracza 6 mm pwostanie:
nosowanie zamknięte
nosowanie otwarte
seplenienie
nosowanie otwarte i seplenienie
4. Z wybranych głosek wybierz głoski ustne
a,i,s,o,u
a,i,m,o,u
m,n,a,s,u
a,e,ą,ę,s
5. Przewlekły przerostowy nieżyt nosa może upośledzić w znacznym stopniu drożność nosa, a także może być przyczyną:
nieprawidłowości artykulacji głoski "r"
nosowania otwartego
seplenienia
nosowania zamkniętego
Dalej
Pozostało 20 stron