Test z Fizyki

Optyka

Pytanie 1
Ciało przeźroczyste zbudowane najczęściej ze szkła ograniczone z obu stron powierzchniami kulistym lub z jednej kulistą, a z drugiej płaską, to:
Pytanie 2
Jaka jest jednostka ZDOLNOŚCI SKUPIAJĄCEJ?
Pytanie 3
Zwierciadło wypukłe daje zawsze obraz:
Pytanie 4
Kiedy obraz powstaje przed siatkówka, mamy do czynienia z:
Pytanie 5
Kąt padania równa się kątowi załamania i oby dwa te kąty leżą w tej samej płaszczyźnie. Jakie to prawo?
Pytanie 6
Jeżeli ogniskowa soczewki równa jest 4 cm, to zdolność skupiająca równa się:
Dalej