Test z Medycyny

Kolokwium- klatka piersiowa, brzuch i miednica

Pytanie 1
Wybierz zdanie/zdania prawdziwe (odnośnie odpływu chłonki):
Pytanie 2
Oceń, czy dana struktura przechodzi przez foramen infrapiriforme:
Pytanie 3
Oceń poprawność zdań dotyczących diaphragma:
Pytanie 4
Zaznacz prawidłowe zdania dotyczące gruczołu sutkowego:
Pytanie 5
Zaznacz prawidłowe odpowiedzi dotyczące serca:
Dalej