Zdrowie Publiczne

Pytanie 1
Wśród głównych przyczyn zgonów w Europie dominują zgony z powodu:
Pytanie 2
Badanie przesiewowe nie jest uzasadnione w przypadku choroby, która:
Pytanie 3
Potencjalnie utracone lata życia (PYLL) w populacji są wartością uwzględniającą:
Pytanie 4
Wskaż zdanie prawdziwe:
Pytanie 5
Obserwowane różnice pomiędzy standaryzowanym współczynnikiem zgonów z powodu itp. urazów i zatruć w krajach afrykańskich i europejskich da się wyjaśnić m.in.:
Dalej