Ekonomika - Piszczkologia w Leśnictwie

Pozdrawiam z rodzinką wszystkich odwiedzających mój memorizer ;)

112 pytań Strona 1 kalwinator
Czynniki osobowe i rzeczowe wpływają na kształtowanie............pracy
Działalność ta jest prowadzona obligatoryjnie przez jednostki organizacyjne PGL LP niezależnie od wysokości ponoszonych kosztów i uzyskiwanych przychodów, w razie ujemnego wyniku finansowego jest dofinansowanie z funduszu leśnego
Działalność ta jest prowadzona przez jednostki organizacyjne PGL LP tylko wówczas gdy uzyskiwane przychody są wyższe lub równe poniesionym kosztom
Dla lasów wchodzących w skład ........ stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%
Do przerw niezależnych od robotnika zaliczamy: przerwy
Dalej