Biologiczne Mechanizmy Zachowania, Kalat

Pytanie 1
Centralny układ nerwowy składa się z:
Pytanie 2
Obwodowy układ nerwowy składa się z:
Pytanie 3
Neuron składa się z
Pytanie 4
Opina akson, przyspiesza przebieganie impulsów nerwowych
Pytanie 5
Znajduje się pomiędzy osłonkami mielinowymi
Dalej