Biologiczne Mechanizmy Zachowania, Kalat

Sprawdź swoją wiedzę z biologicznych mechanizmów zachowania według Kalata

135 pytań Strona 1 turkish_girl
Centralny układ nerwowy składa się z:
mózgowia i rdzenia kręgowego
pnia mózgu i rdzenia kręgowego
mózgu i rdzenia kręgowego
układu somatycznego
Obwodowy układ nerwowy składa się z:
układu somatycznego
układu autonomicznego
rdzenia kręgowego i mózgowia
mózgu i móżdżka
Neuron składa się z
ciała komórkowego
dendrytów
aksonu
pręcików
Opina akson, przyspiesza przebieganie impulsów nerwowych
Znajduje się pomiędzy osłonkami mielinowymi
Dalej