pkc

Pytanie 1
1. Co jest istotną cechą typowej usługi informacyjnej(a nie komunikacyjnej):
Pytanie 2
Usługa podstawowa:
Pytanie 3
W jakim punkcie użytkownik końcowy uzyskuje dostęp do teleusług:
Pytanie 4
Jakie mogą być motywy zestawiania więcej niż 1 połączenia w ramach sesji usługowej:
Pytanie 5
Co jest ustanawiane / likwidowane:
Dalej