Strona 1

Szwajcaria- ''Na narty w Alpy''

Pytanie 1
Alpy to .... góry europy.
Pytanie 2
Płyta afrykańska przesuwała sie ku północy na wielką płytę euroazjatycką. Konsekwencją tych ruchów były:
Pytanie 3
Alpy dzielą sie na:
Alpy niskie
Alpy wschodnie
Alby wysokie
Alpy zachodnie
Pytanie 4
filisz to:
lodowce
zespół skał złozony z naprzemianległych warstw skalnych powstałych na dnie zbiorników mordkich
piasek z piaskowca
Pytanie 5
Dużą role w kształtowaniu alp odegrały
lodowce
zlodowacenia plejstoceńskie
działanie wód płynących
Pytanie 6
piętra roślinne
Piętro pogórza
jest to najniższe piętro roślinności w górach - obszary pod uprawy.
piętro niwalne
powyzej 3000m -lodowce, mchy i porosty
Piętro Subalpejskie
sięga do 2000m - kosodrzewina
Piętro reglowe
sięga do 1700m - lasy bukowe
Piętro alpejskie
siega do 3000m -trawy
Pytanie 7
ile % obszaru państwa stanowią
Wyżyna Szwajcarska
30%
jura
10%
alpy
60%
Pytanie 8
Czynniki rozwoju turystyki w Szwajcarii
atrakcyjny krajobraz
dobre warunki narciarskie
zabytki
nic
Pytanie 9
Z Czego słynie Szwarcaria?
z czekolady
z zegarków
z sektorów bankowych i ubezpieczeniowych
z ubrań
z serów
z jedzenia

Powiązane tematy

#geografia #alpy #szwajcaria