Psychologia ekonomiczna - funkcje dóbr materialnych

Test: Psychologia ekonomiczna - funkcje dóbr materialnych

Pytania dotyczące rodzajów funkcji, jakie dobra materialne pełnią w życiu konsumenta.

16 pytań Psychologia marycha_93

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Quizu, Testu z odpowiedziami, Powtórzenia lub Fiszek.
Możesz też wyświetlić pytania zawarte w teście.