Test: Psychologia ekonomiczna - funkcje dóbr materialnych

Pytania dotyczące rodzajów funkcji, jakie dobra materialne pełnią w życiu konsumenta.

16 pytań Psychologia marycha_93
REKLAMA

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu z odpowiedziami, Powtórzenia lub Fiszek.

Materiały powiązane z testem: