Psychologia ekonomiczna - funkcje dóbr materialnych test

Psychologia ekonomiczna - funkcje dóbr materialnych, test z psychologii

Pytania dotyczące rodzajów funkcji, jakie dobra materialne pełnią w życiu konsumenta.

16 pytań Psychologia marycha_93