Architektura systemów komputerowych, test z informatyki

ASK OKNO Test dla studentów z informatyki. Test składa się z 68 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Architektura systemów komputerowych"

1) Która z podanych definicji nie opisuje w pełni komputera?
2) Typowy cykl wykonania polecenia poprzez procesor składa się z następujących kroków:
3) Rejestry danych współczesnych procesorów stosowanych w komputerach osobistych i urządzeniach przenośnych mają:
4) Czy koprocesor arytmetyczny jest wbudowany we współczesne popularne procesory Intel i AMD?
5) Określenie potokowość w odniesieniu do procesora oznacza, że:
6) Pamięć podręczna (cache) procesora:
7) Skrót SSE przy opisie procesora oznacza, że:
8) Zaznacz najszybszą metodę przesyłania danych pomiędzy urządzeniem wejściowym a pamięcią operacyjną:
9) Jakie pamięci masowe wymagają części mechanicznych (obracającego się nośnika):
10) Które z poniższych określeń jest nieprawdziwe:
11) Czy każdy system operacyjny musi mieć graficzny interfejs użytkownika?
12) Określenie "programy narzędziowe" odnosi się do:
13) Jakiego typu systemem operacyjnym nie jest Microsoft Windows?
14) Dwie komórki pamięci RAM w komputerze nigdy nie mają:
15) Jaka jest różnica między procesem a programem?
16) Po co stosowane są semafory w systemach operacyjnych?
17) Który z systemów plików umożliwia nadawanie praw dostępu dla użytkowników?
18) W szyfrowaniu symetrycznym:
19) Model sieci wg OSI to model:
20) Który z adresów jest adresem routowalnym (wykorzystywanym bezpośrednio do adresowania w sieci globalnej)?
21) Określenie procesor 64 bitowy oznacza, że:
22) Wywłaszczenie zadania (procesu) oznacza
23) Który z wymienionych interfejsów zazwyczaj nie jest wykorzystywany do podłączania pamięci masowych
24) Które z poniższych zdań opisują zadania systemu operacyjnego?
25) Prawo Moora mówi w skróciie, że
26) Główną różnicą między jądrem monolitycznym a mikrojądrem jest
27) Internet to sieć typu:
28) Procesory RISC charakteryzują się tym, że zazwyczaj
29) Jako przerwania określa się
30) Co oznacza określenie, że proces A jest procesem macierzystym dla procesu B?
31) Czy do odczytania wiadomości zaszyfrowanej szyfrem asymetrycznym można wykorzystać klucz szyfrujący?
32) Które z wymienionych pamięci komputerowych opierają się na wirującym mechanicznie nośniku?
33) Położenie pliku na dysku w systemie plików określane jest poprzez
34) System operacyjny z podziałem czasu umożliwia
35) Powłoka systemu operacyjnego to
36) Access Point jest wykorzystywany w sieciach
37) Pamięć RAM jest
38) Redundancja w systemach komputerowych oznacza
39) Co to jest Kerberos
40) Domowy router
41) Który z wymienionych protokołów komunikacyjnych służy do przetłumaczenia adresu internetowego w formie opisowej, np www.wp.pl na adres IP?
42) W systemie operacyjnym za obsługę sprzętowych urządzeń peryferyjnych odpowiedzialne jest:
43) Który z zasobów jest przez system operacyjny cyklicznie przydzielany kolejnym pracującym w tym samym czasie procesom?
44) Jądro systemu operacyjnego jest odpowiedzialne za:
45) Czy jeden proces może być wykonywany równolegle przez wiele procesorów?
46) Komputer osobisty należy do kategorii
47) Jaka jest cecha charakterystyczna architektury komputera wg von Newmann'a?
48) Zadaniem jednostki ALU w procesorze jest:
49) Licznik rozkazów w procesorze służy do
50) Komunikacja pomiędzy procesorem a resztą systemu komputerowego odbywa się za pomocą:
51) Jednostka sterująca to
52) Do nośników (pamięci) optycznych zalicza się
53) Partycja na dysku twardym
54) Który z systemów plików umożliwia nadawnie praw dostępu dla użytkowników
55) Systemy operacyjne należące do grupy systemów klastrowych są wykorzystywane do obsługi
56) Który z systemów plików umożliwia szyfrowanie?
57) W jaki sposób programy mogą wywoływać funkcje systemu operacyjnego
58) Poprzez zakleszczenie zbioru procesów określa sięsytuację gdy:
59) Ethernet to jeden ze standardów wykorzystywanych przez sieci:
60) Jak sprawdzić adres IP komputera pracującego w systemie Windows?
61) W szyfrowaniu asymetrycznym
62) Która z podanych definicji nie opisuje w pełni komputera?
63) Które z określeń odnoszących się do procesorów RISC i CISC są prawdziwe?
64) Kiedy powstał pierwszy komputer programowalny (zgodny ze współczesną definicją)?
65) Który z typów architektury nie jest typem stosowanym w systemach komputerowych?
66) Odczyt płyty CD odbywa się przy wykorzystaniu
67) Moduł DMA (Direct Memory Acces) zajmuje się
68) Który z wymienionych procesorów jest przeznaczony głównie do zastosowań serwerowych