Test z Historii

Wyprawy Krzyżowe

Pytanie 1
Bitwa pod Mantzinkertem
Pytanie 2
Który cesarz bizantyjski prosi o pomoc Rzym
Pytanie 3
Który papież zwołał synod do Clermont
Pytanie 4
Synod w Clermont odbył się w roku
Pytanie 5
Krucjatę ludową zorganizował
Dalej