Strona 1

29

Pytanie 1
rozwiń skórt PPS
Pytanie 2
połącz
Rosja ,Francja ,Wielka Brytania
trójporozumienie
Austro-wegry ,niemcy ,włochy
trójporozumienie
Pytanie 3
W Galicji powstał .... . Jego akceptacja doprowadziła do powstania paramilitarncyh organizacji młodzieżowych .... w .... oraz .... we .... .
Pytanie 4
Polityczne porozumienie ,,które stawiało sobie za cel odzyskanie niepodległości przez walke z rosją u boku Austro-Węgier.
Pytanie 5
narodowa demokracja
współpraca z rosja
proaustriacka orientacja niepodległościowa
odzyskanie niepodległości przez walke z rosja u boku austro -węgier
program loalistyczny
monarchia austro-węgiersko-polska (koncepcja trialistyczna)
Pytanie 6
I korpus Polski
polska jednostka wojskowa W Rosji
legion puławski
prorosyjna inicjatywa ,bez większego znaczenia w walkach u boku carskiej armii
Legiony Polskie
polskie odziały walczące przeciwko rosji
I Kompania Kadrowa
w Galicji ,środowisko powiązane z Piłsudzkim

Powiązane tematy