Test z Medycyny

Anatomia EGZ 18 - I + II

Pytanie 1
Dno tabakierki anatomicznej utworzone jest przez:
Pytanie 2
2. Oceń poprawność twierdzeń dotyczących knee joint (articulatio genus):
Pytanie 3
3. Do mięśni stożka rotatorów należą:
Pytanie 4
4. Do więzadeł wewnątrzstawowych zaliczamy:
Pytanie 5
5. Oceń poprawność zestawień mięsień - działanie na staw:
Dalej