E8: Technik Elektryk, egzamin Wrzesień 2014

Na rysunku przedstawiono oprawę oświetlenia
przeważnie bezpośredniego - klasy II
przeważnie pośredniego - klasy IV
pośredniego - klasy V
bezpośredniego - klasy I
Rysunek przedstawia pomiar impedancji pętli zwarciowej metodą
kompensacyjną
spadku napięcia
zastosowania dodatkowego źródła
bezpośredniego pomiaru
Warunkiem samoczynnego odłączenia zasilania w układach typu TN jest zależność (Uo - napięcie znamionowe w V; Ia - wartość prądu w A, zapewniająca bezzwłoczne, samoczynne zadziałanie urządzenia ochronnego; Zs - impedancja pętli zwarciowej w Ω)
U O < Z s ∙ 2I a
U O < Z s ∙ I a
U O &rt; Z s ∙ 2I a
U O &rt; Z s ∙ I a
Wymagana minimalna wartość rezystancji izolacji przewodu przy pomiarze induktorem dla sieci o napięciu znamionowym badanego obwodu U < 500 V wynosi
< 0,5 MΩ
≥ 0,25 MΩ
< 0,25 MΩ
≥ 0,5 MΩ
Aparat pokazany na zdjęciu chroni instalację elektryczną mieszkania przed
przeciążeniem
upływem prądu
przepięciem
zwarciem
Dalej
Pozostało 7 stron