Z23: Technik pożarnictwa, egzamin Wrzesień 2015

Powierzchnię stref pożarowych budynków PM można maksymalnie powiększyć o
200%
150%
100%
50%
Zgodnie z klasyfikacją stref zagrożenia wybuchem, miejsce, w którym atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu może czasami wystąpić w trakcie normalnych warunków pracy to
STREFA 21
STREFA 1
STREFA 2
STREFA 22
Który roztwór dekontaminacyjny należy zastosować do usuwania skażenia metalami ciężkimi lub solami metali ciężkich?
RD 2-10% roztwór podchlorynu wapnia
RD 5-1% roztwór kwasu siarkowego
RD 5-5% roztwór fosforanu sodu
RD 2-15% roztwór węglanu wapnia
Wykres przedstawia maksymalną odległość pomiędzy poziomem obsługi (podłoże, stopień, podest, platforma) a uchwytem sprzętu zajmującego miejsce w skrzynce w zależności od jego masy. Na jakiej maksymalnej wysokości może być umieszczony sprzęt o masie 25 kg?
1500 mm
1600 mm
1550 mm
1450 mm
Z którym organem dochodzeniowo-śledczym powinien współpracować Kierujący Działaniem Ratowniczym podczas działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych w związku z przestępstwem o charakterze terrorystycznym na terenie jednostki wojskowej?
Wojskowym Biurem Antyterrorystycznym
Wojskową Agencją Bezpieczeństwa
Żandarmerią Wojskową
Centrum Kryminalnym
Dalej
Pozostało 7 stron