Test z Fizyki

Świat Fizyki: Zmiany stanów skupienia ciał

Pytanie 1
Ciało stałe zamienia się w ciecz dzięki:
Pytanie 2
Ciecz zamienia się w gaz poprzez:
Pytanie 3
Gaz zamienia się w ciecz poprzez:
Pytanie 4
Przejście substancji ze stanu ciekłego w stan gazowy to:
Pytanie 5
Bezpośrednie przejście substancji ze stanu stałego w stan gazowy to:
Dalej