Świat Fizyki: Zmiany stanów skupienia ciał

Test z podręcznika Świat Fizyki

10 pytań Strona 1 dvr111
Ciało stałe zamienia się w ciecz dzięki:
Krzepnięciu
Topnieniu
Parowaniu
Skraplaniu
Ciecz zamienia się w gaz poprzez:
Parowanie
Topnienie
Korozję
Sublimację
Gaz zamienia się w ciecz poprzez:
Resublimację
Skraplanie
Topnienie
Krzepnięcie
Przejście substancji ze stanu ciekłego w stan gazowy to:
Parowanie
Topnienie
Skraplanie
Resublimacja
Bezpośrednie przejście substancji ze stanu stałego w stan gazowy to:
Sublimacja
Resublimacja
Korozja
Topnienie
Dalej
Pozostała 1 strona