Test z Historii

Upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego i Cesarstwo Bizantyjskie

Pytanie 1
Bitwa pod Moguncją
Pytanie 2
Regent cesarza Honoriusza
Pytanie 3
Wizygoci w 410r. grabią Rzym - kto nimi dowodzi
Pytanie 4
Św Augustyn napisał
Pytanie 5
Dowódca wojsk rzymskich na Polach Katalaunijskich
Pytanie 6
Dowódca Hunów w bitwie na Polach Katalaunijskich
Dalej