Matura Focus 3 - Unit 6

scyzoryk
zwichnięcie
zrywać boki ze śmiechu
wyleczyć /lekarstwo
diagnoza
Dalej